Om dikteren - Ordforklaringer


ForsideForside  Falkberget-RingenFalkberget-Ringen  Om dikterenOm dikteren  Dikter-museetDikter-museet  Bøker og hefter om Johan FalkbergetBøker og hefter om Johan Falkberget  ArkivArkiv
 

Biografi

Viktigste verker

Sitater

Småskrifter

Ordforklaringer

30.september ble ordforklaringer til Nattens brød lagt ut på nettet.

Eiliv Grue har i mange år arbeidet med ord og uttrykk i Nattens brød. Her kommer en ordliste på mer enn 800 ord fra storverket. Han har også en fullstendig oversettelse av de latinske uttrykkene Johan Falkberget bruker i disse bøkene.
Mange synes historien om An-Magritt er vanskelig å lese på grunn av alle de spesielle ordene. Her har de fått en hjelp.

Ordlisten er ordnet slik at det i første del (s. 2 - 23) er listet opp ord og uttrykk slik som de forekommer etter hvert i teksten. Sidehenvisningene er til Nattens brød i samlede verker utgave 1951 - 1959. For senere utgaver av bøkene er det bare gitt sidehenvisning til kapitlene. Men ved å bruke søkefunksjonen betyr det jo ikke så mye hvilken utgave av bøkene som er utgangspunktet.

I andre del (s. 24 - 39) er ordene og uttrykkene ordnet alfabetisk.

I tredje del (s. 40 og 41) er det en oversikt over latinske ord og uttrykk.

Skulle du lete etter forklaring på ord du lurer på uten å finne dem på listen, så send oss en e-post.

Last ned dokument...


Kommentarer? Spørsmål? Send e-post til Falkberget-Ringen, Åse Berg.