Om dikteren - Biografi


ForsideForside  Falkberget-RingenFalkberget-Ringen  Om dikterenOm dikteren  Dikter-museetDikter-museet  Bøker og hefter om Johan FalkbergetBøker og hefter om Johan Falkberget  ArkivArkiv
 

Biografi
  - Noen årstall
  - Dikterens liv
  - Utmerkelser
  - Bøker om JF
  - Røros bibliotek
  - F og Rørosmuseet
  - Lenker

Viktigste verker

Sitater

Småskrifter

Ordforklaringer


Noen årstall
 
1891. Begynte som vaskar-ryss ved Christianus Sextus
1893. Skifter etternavn - fra Lillebakken til Falkberget - gårdsnavnet
1894. Ferdig med folkeskolen - sju års folkeskole med mye fravær
1906. Slutter som gruvearbeider - får jobben som redaktør i avisa «Nybrott», Ålesund
1908. Reiser til Fredrikstad - redaktør «Smaalenenes Socialdemokrat», Fredrikstad
          Stipend - «Schæffers legat» - reiser til Kirkenes - familien Wessel
1909. Flytter til Oslo - Kristiania - tar familien med
1911. «Statens forfatterstipend» - reiser gjennom Europa - kom til Italia
1922. Flytter tilbake til Rugeldalen - bygger gården Ratvolden - kaller seg bonde
1926. Medlem av Glåmos herredstyre - varaordfører
1930. Statens diktergasje
1931 - 1933. Stortingsmann for Det norske Arbeiderparti
1934. Røroskommisjonen
1936. Nestformann i styret for Røros Kobberverk A/S
1937. Medlem av Rørosbok-komiteen
1938. En av gruvegangene ved Christianus Sextus gruve får navnet
          «Johan Falkbergets gruve anno 1938»
1939. Utnevnt som æresborger av Røros Bergstad
          - ei utnevning han satte pris på
1940 - 1945. aktivt med i motstandskampen - dekknavnet «Jøns»
1945. Redaktør av «Fjell-Ljom»
1948. Bygger nytt våningshus på Ratvolden «Gjeldsfengslet»
1949. Folkegaven «Hjertenes Nobelpris»
1950. Utnevnt til æresdoktor ved Stockholm Høgskola
1951. Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
1963. Offentlig æreslønn
1964. På 85-årsdagen får han overrekt landets høgste utmerkelse - Borgerdådsmedaljen i gull

Kommentarer? Spørsmål? Send e-post til Falkberget-Ringen, Åse Berg.