Bøker og hefter om Johan Falkberget


ForsideForside  Falkberget-RingenFalkberget-Ringen  Om dikterenOm dikteren  Dikter-museetDikter-museet  Bøker og hefter om Johan FalkbergetBøker og hefter om Johan Falkberget  ArkivArkiv
 


"I loddsnorens tegn"


Falkbergetsitater i utvalg ved Åse Berg, illustrert av JanO. 140 s. Fargeill.

Da Johan Falkberget avsluttet ”An-Magritt” i det okkuperte Norge høsten 1940, brukte han lang tid på å finne riktig slutt. Det ble

– – – Det oppreiste sinn står i loddsnorens tegn.

De mer enn 600 sitatene som er presentert i boka, er hentet fra de tre mest kjente romanene: Den fjerde nattevakt, Christianus Sextus og Nattens brød.

Åse Berg sier:

Mange av bøkene har jeg lest om og om igjen. Og hver gang oppdager jeg noe nytt. Det var blomstene jeg først var opptatt av. Men en kan jo ikke lese Falkberget uten å feste seg ved alle de kloke menn og kvinner han lar tale til oss. Noen ganger er det vel hans egne livserfaringer som skinner gjennom, andre ganger er det urimelighetene han stiller ut. Noe har vi hørt før, men Falkberget har gjerne sin litt spesielle måte å si ting på. Dessuten skinner også humoren hans gjennom rett som det er. Derfor begynte jeg å notere gode sitater.

Boka er gitt ut på Christianus Sextus forlag. Den har 16 kapitler: Glede, Minner, Drøm og lengsel, Søvn, Arbeid, Penger, Tid, Sannhet og løgn, Kjærlighet, Kvinner, Menn, Barn, Natur, Dyr, Utvikling og Livsvisdom.

 

Jo eldre Falkberget ble, jo mer av sin livsvisdom ville han gjerne formidle, har jeg inntrykk av. Derfor er det siste kapitlet Livsvisdom delt, først med sitater fra Den fjerde nattevakt, så med Christianus Sextus, og for Nattens brød er kapitlet delt i fire, ett avsnitt for hver av bøkene An-Magritt, Plogjernet, Johannes og Kjærlighets veier.

 

Gjennom illustrasjoner i Adresseavisen har JanO. vist at han har en stor evne til å tolke Johan Falkbergets forfatterskap og person. Min glede var derfor stor da han sa seg villig til å illustrere denne sitatsamlingen, noe som har gjort at boka er blitt svært vakker.

Det er mitt håp at boka kan være en inspirasjon til å ta fram Falkbergets bøker, eventuelt på nytt, og glede seg over hva og hvordan han skriver.

 

  Kr 290,- pluss porto

Annema Storvik Nicolaisen:

"Falkbergets rike i ord og skulptur"

I samarbeid med Christianus Sextus forlag er det gitt ut et hefte med som har bilder av alle arbeidene fra utstillingen i 2009 med samme navn sammen med alle tekstene. I tillegg har kunstneren et forord om sin inspirasjon og det er også med et utdrag fra Sturle kojens Falkberget-biografi om smeden Johan Falkberget.

    kr 70,- pluss porto

 

HANS SVENNE:

Johan Falkberget utenfor Norge

Med bind II avslutter bibliografen Hans Svenne fra Drammen sitt store arbeid med å samle alt som er skrevet av og om forfatteren Johan Falkberget, 1879-1967. Bind I omhandler Johan Falkberget i Norge, Univeristetbiblioteket i Oslo 1993.

Bibliografen har arbeidet i 30 år med å ferdigstille de to manuskriptene. De to bindene dekker nær 550 sider og følger forfatteren fra hans første fortelling, Hytten ved Vesle-Klætten, som stod på trykk i rørosavisa Fjeld-Ljom i 1899, og fram til 2009.

110 år med Johan Falkberget; hans bøker, når de kom, oversettelser til 23 språk og hans bidrag i publikasjoner, hefter, blad, anmeldelser, brev, hilsninger etc.., alt samlet mellom to permer, en glimrende oversikt over hvem forfatteren hadde kontakt med, og hvem som har skrevet artikler når og hvor. Det er kvintesensen i Hans Svenne sine to bind av og om Johan Falkberget i og utenfor Norge.      Et oppslagsverk for alle Falkberget-elskere!

    Kr 220,- pluss porto

 

Helge Nordahl

Begynnersjel og sjeleleder
Et Victor Hugo-motiv i Johan Falkbergets diktning

I boka viser forfatteren det litterære slektskapet mellom Victor Hugo og Johan Falkberget og dokumenterer at dikteren på Ratvolden var internasjonalt orientert og fortsatt er nyskapende og aktuell. Gjennom en omfattende analyse påpeker Helge Nordahl at det sentrale motivet i De elendige også er et bærende element i Brændoffer, Den fjerde nattevakt, Christianus Sextus og Nattens brød. Illustrert

Kr 240,- pluss porto

 

Eiliv Grue:
 

Kølfogden

En tilnærming til mysteriepersonen Johan Hedstrøm.

Heftet inneholder foredraget som Eiliv Grue holdt på Ratvolden på en av onsdagskveldene sommeren 2007.

       Kr 75,- pluss porto

 

Eiliv Grue:
 

Ordsmeden på Ratvolden

Ordforklaringer og kommentarer til Christianus Sextus

Eiliv Grue, pensjonist og bosatt på Røros. Her har han laget et hefte som hjelp til bedre å forstå teksten når en leser.
I tillegg til mer enn 500 ordforklaringer inneholder heftet lister over gruvefaglige uttrykk, gruvesamfunnets rangsystem, gamle måleenheter, primstavreferanser samt oversikt over latinske ord og sentenser.
Heftet er også nyttig når en leser andre av Falkbergets bøker.

      Kr 98,- pluss porto

 

Alle disse heftene kan bestilles ved å benytte e-postadressen under


Kommentarer? Spørsmål? Send e-post til Falkberget-Ringen, Åse Berg.